Tag: เว็บ 1688

เว็บ 1688

มารู้จักเว็บ 1688 กันมารู้จักเว็บ 1688 กัน

ประเทศจีนเป็นประเทศที่มี E-Marketing อยู่หลายแห่ง จึงทำให้มีการแข่งขันที่สูงและราคาสินค้าก็สามารถเปรียบเทียบกันได้ง่าย โดยการที่เปิดทั้ง 2-3 เว็บไซต์และเปรียบเทียบกัน แต่ว่าความพิเศษของแต่ละเว็บไซต์จะมีความแตกต่างกันออกไปในเรื่องของราคาสินค้าที่หั่นกันอย่างเหมือนจะแจกฟรี หรือโปรโมชั่นสุดคุ้ม โดยทาง เว็บ 1688 เป็นเว็บไซต์อีกหนึ่งตัวเลือกจากประเทศจีน ที่จำหน่ายสินค้าอย่างหลากหลายและแปลกใหม่ สิ่งสำคัญคือ เว็บไซต์ 1688 มีประวัติการโกงที่น้อยมาก เนื่องจากว่าทางเว็บไซต์นั้นมีกฎระเบียบที่ว่า ก่อนจะจำหน่ายสินค้าทางเว็บไซต์ได้นั้น จำเป็นที่จะต้องแสดงหลักฐาน ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ หรือข้อมูลบริษัท เพราะว่าต้องแสดงถึงแหล่งสินค้าที่มาว่าผลิตมาจากที่ใด เพื่อยืนยันว่าสินค้าของแต่ละร้านค้าที่ได้วางขายนั้นเป็นสินค้าที่มีอยู่จริง ส่วนร้านที่เป็นบุคคลธรรมดาได้มีเช่นเดียวกัน แต่เป็นส่วนน้อยเพื่อป้องกันปัญหาในการฉ้อโกง ทาง 1688 จึงสร้างมาตรฐานในความปลอดภัยให้แก่ทางลูกค้า