Tag: เครื่อง ลด ความชื้น อุตสาหกรรม

เครื่อง ลด ความชื้น อุตสาหกรรม

เครื่องลดความชื้นอุตสาหกรรม ประโยชน์มากกว่าการรักษาสินค้าเครื่องลดความชื้นอุตสาหกรรม ประโยชน์มากกว่าการรักษาสินค้า

เครื่องลดความชื้นอุตสาหกรรม ถือว่าเป็นเครื่องที่ทันสมัยและมีประโยชน์อย่างมาก บอกเลยว่าไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆ ด้วย ที่บางครั้งคุณอาจคาดไม่ถึงมาก่อนเลยทีเดียว สาเหตุที่อุตสาหกรรมไทยหรือโรงงานอุตสาหกรรมหลายๆ แห่งต้องติดตั้งเครื่องลดความชื้นอุตสาหกรรม นั่นก็เพราะว่าความชื้นสัมพัทธ์ของประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างสูงต่อปีด้วยค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างสูงนี้อาจทำให้เกิดปัญหาเชื้อราบนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้ เครื่องลดความชื้นอุตสาหกรรมมีประโยชน์อย่างไร ป้องกันเชื้อราในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นว่าความชื้นสัมพัทธ์ของประเทศไทยนั้นมีค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างสูงต่อปีเลยทีเดียวและค่าเฉลี่ยนั้นอยู่ที่ประมาณ 70 ถึง 85 เปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมไทยต้องติดตั้งเครื่องลดความชื้นป้องกันการเกิดเชื้อราบนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะห้องแบบปิดที่ไม่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ค่อยได้รับแสงเต็มที่ ป้องกันการเกิดสนิมที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ เครื่องลดความชื้นไม่ได้มีประโยชน์แค่ป้องกันเชื้อราในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เท่านั้นแต่ยัง มีประโยชน์ต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย ความชื้นอาจทำให้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เป็นเหล็กเกิดสนิมได้ง่ายขึ้นทำให้เครื่องจักรและอุปกรณ์เสื่อมสภาพเร็วมีอายุการใช้งานสั้น หากติดตั้งเครื่องลดความชื้นสามารถป้องกันการเกิดสนิมที่เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ ได้ดี   เพิ่มประสิทธิภาพให้โครงสร้าง ความชื้นไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะเครื่องจักรอุปกรณ์หรือสินค้าและผลิตภัณฑ์แต่ยังส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของโรงงานด้วยเนื่องจากความชื้นอาจทำให้ฝ้า ผนัง เพดาน