Tag: เครื่องฟอกอากาศ

เครื่องฟอกอากาศ

เหตุผลที่ต้องใช้เครื่องฟอกอากาศเหตุผลที่ต้องใช้เครื่องฟอกอากาศ

ในปัจจุบันเครื่องฟอกอากาศเป็นหนึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สำคัญและมีความจำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ หรือแม้แต่ตาม คอนโดมิเนียม หรือหอพัก ต่างๆ ก็จะต้องมีไว้ติดห้องติดบ้านพัก เพราะสภาพอากาศค่อนข้างจะแย่ลง โดยใช้หลักการเดียวกับ พัดลมทั่วไป (Fan) ที่อาศัยชุดพัดลมดูดอากาศ ที่ประกอบไปด้วยใบพัด และมอเตอร์ ในการดูดอากาศเข้าไปภายในตัวเครื่อง และปล่อยออกมาด้านนอก เพียงแต่ว่า เครื่องฟอกอากาศ นั้นมีการนำเอาระบบการกรองอากาศ (Air Purification System) ต่างๆ เสริมเติมเข้าไปนั่นเอง แล้วบ้านของเราต้องมีเครื่องฟอกอากาศไหม วันนี้ไปดูคำตอบกัน เหตุผลที่ต้องใช้เครื่องฟอกอากาศ