Tag: อาหาร เสริม โพ ร ไบ โอ ติก

อาหาร เสริม โพ ร ไบ โอ ติก

อาหารเสริมโพรไบโอติก สำคัญต่อร่างกาย ไม่ใช่แค่เรื่องการขับถ่ายอาหารเสริมโพรไบโอติก สำคัญต่อร่างกาย ไม่ใช่แค่เรื่องการขับถ่าย

ในแต่ละวันเราจำเป็นต้องทานอาหารเพื่อให้ร่างกายสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ การทานอาหาร ควรเลือกทางอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อร่างกาย เน้นทางอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ สุขภาร่างกายจะได้แข็งแรง โพรไบโอติก สิ่งจำเป็นต่อร่างกายมากๆ หลายคนพอจะทราบดีว่ามันช่วยให้ระบบการขับถ่ายดีขึ้น ปรับสมดุลเรื่องการขับถ่าย ปัจจุบันสามารถหาซื้ออาหารเสริมโพรไบโอติกมาทานได้ง่ายๆ แต่รู้หรือไม่ว่า นอกจากส่งผลดีต่อระบบขับถ่ายแล้วยังดีต่อสุขภาพด้านอื่นๆ ด้วย  โพรไบโอติก คืออะไร  โพรไบโอติก คือ จุลินทรีย์ขนาดเล็กที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย มันอาศัยอยู่ในร่างกายของเรา พบได้มากบริเวณลำไส้ ระบบทางเดินอาหาร ช่วยย่อย ดูแลระบบทางเดินอาหารให้เป็นปกติ อีกทั้งยังทำหน้าที่สังเคราะห์วิตามินที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย นอกจากนั้นจุลินทรีย์นิดดียังช่วยกำจัดจุลินทรีย์ชนิดไม่ดีที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ด้วย อย่างที่เราได้เกริ่นนำไปแล้วว่าโพรไบโอติก ไม่ได้มีประโยชน์แค่ดูแลระบบย่อยหรือระบบทางเดินอาหาร