Tag: สร้างบ้าน

สร้างบ้าน

เหตุผลที่คนสร้างบ้านแทนซื้อบ้านจัดสรรเหตุผลที่คนสร้างบ้านแทนซื้อบ้านจัดสรร

ต้องบอกเลยว่าปัจจุบันนี้ความฝันของคนส่วนใหญ่ ไม่ได้เป็นการมีรถหรูๆ มีโทรศัพท์รุ่นใหม่อีกต่อไปแล้ว หากแต่เป็นการสร้างบ้านเป็นของตนเอง ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าในช่วงวิกฤติการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมานี้ หลายๆ คนรู้ซึ้งดีว่าการสร้างบ้านเป็นของตนเอง จะทำให้เราใช้ชีวิตเป็นอิสระ และสุขสงบอย่างแท้จริง เพราะว่าไม่มีสิ่งใดจะสุขกายและใจเท่ากับบ้านของเราอีกแล้ว อย่างไรก็ดีเหตุผลที่คนมักจะสร้างบ้านแทนการซื้อบ้านจัดสรรก็เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้  1.มีที่ดินอยู่แล้วเป็นของตนเอง  เนื่องจากว่าหลายๆ คนมีที่ดินเป็นของตนเองอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่างจังหวัด ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นพื้นที่ซึ่งที่ดินไม่ได้แพงเกินไป อย่างไรก็ดี บางคนที่มีที่ดินเป็นของตนเองอยู่แล้วจึงเลือกที่จะใช้ที่ดินมากกว่าจะไปซื้อบ้านจัดสรร ซึ่งเป็นการขายบ้านพร้อมที่ดินนั่นเอง   2.มีบ้านเดิมอยู่แล้วอยากนำเอาโครงสร้างบ้านเดิมมาใช้  หลายๆ คนไม่ได้มีแค่ที่ดินเดิมเท่านั้น หากแต่ยังมีบ้านเดิมอีกด้วย เพียงแต่ว่าบ้านเก่ามีสภาพไม่เหมาะสมจะอยู่อาศัย แต่ก็อยากจะนำโครงสร้างบ้านบางส่วนมาใช้งานใหม่ เช่นไม้ที่มีอายุร้อยกว่าปี ก็สามารถนำมาเป็นส่วนประกอบได้ดีอีกเช่นกัน หรือบางคนชอบบ้านที่มีลักษณะทันสมัย แต่คงความเก่าแก่แบบเดิมๆ