Tag: ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

การตรวจสอบระบบไฟฟ้า เราต้องตรวจอะไรบ้างการตรวจสอบระบบไฟฟ้า เราต้องตรวจอะไรบ้าง

ภายในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะมีการ “กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ.2550” ถึงการตรวจสอบระบบไฟฟ้า  เพื่อเป็นการยืนยัน และ การตรวจสอบถึงระบบไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆนั้นจะต้องมีการตรวจสอบที่ดี และ มีมาตรฐานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น  ดังนั้นการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอุตสาหกรรมประจำปีนั้นจะมีกาตรวจรายละเอียดที่หลากหลายอย่างมากดังนั้นเราจะมาดูกันว่ามีการตรวจสอบอะไรบ้าง การตรวจสอบทั่วไป การตรวจสอบทั่วไปนั้นจะเป็นการตรวจสอบระบบแบบง่าย เป็นการตรวจสอบที่ไม่ได้ลงลึกอะไรมากมาย ยกตัวอย่างเช่นการตรวจสอบสายไฟฟ้า  ข้อต่อต่าง ๆ  รวมถึงการระบายอากาศภายในห้องไฟฟ้า แบตเตอรี่ รวมทั้งท่อไอเสียสำหรับห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งจะมีการตรวจสอบเพียงผิวเผิน และ ใช้บุคลกรที่มีความชำนาญในการตรวจสอบ เพื่อให้ในการตรวจสอบนั้นนั้นสามารถที่จะใช้ไฟฟ้าได้อย่างที่มีมาตรฐาน และ มั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดปัญหาในการใช้ไฟฟ้าขึ้นภายหลัง ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า หลังจากที่มีการตรวจสอบแบบทั่วไปแล้ว