Day: August 2, 2022

Pod ใช้แล้วทิ้ง

เลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้า “มือสอง” ดีจริงหรือไม่เลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้า “มือสอง” ดีจริงหรือไม่

ปัจจุบันนั้นบุหรี่ไฟฟ้านั้นกำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก และด้วยความที่มีความนิยมอย่างมากนั้นจึงทำให้มีหลากหลายแบรนด์ออกสินค้ามามากมาย และ ด้วยความหลากหลายนั้นเอง จึงทำให้มีการที่เกิดเป็นกระแสของ Pod มือ  2 เกิดขึ้น ซึ่งเชื่อว่าหลากหลายคนนั้นอาจจะกำลังมอง Pod รูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป้น pod system , Pod ใช้แล้วทิ้ง หรือ พอตแบบอื่น ๆ ที่เป็นมือ 2 เพราะว่ามีราคาที่ค่อนข้างถูก แต่ก่อนที่ทุกท่านจะเลือกซื้อนั้นเราจะมาดูกันว่ามีความคุ้มค่าในการเลือกซื้อจริงหรือไม่ เพื่อใช้ในการพิจารณา ในการเลือกซื้อ   ความสะอาด  อย่างแรกเลยก่อนที่เรานั้นจะเลือกซื้อนั้นเราจะต้องอย่าลืมในเรื่องของความสะอาดนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเพราะว่าหากว่าเรานั้นไม่ตรวจสอบให้ดี