Day: July 22, 2022

การบิ้วอินห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นการบิ้วอินห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

โดยส่วนใหญ่จะเห็นได้ว่าอุบัติเหตุภายในบ้านที่เกิดขึ้นกับผู้สูงวัยมักเกิดขึ้นในห้องน้ำมากกว่าห้องอื่นๆ เนื่องจากห้องน้ำมักจะลื่นและมีความเปียก จึงทำให้ผู้สูงอายุใช้งานไม่สะดวกสบาย ต้องระมัดระวังในการใช้งานเป็นอย่างมาก ดังนั้นวันนี้เราจึงนำวิธีการออกแบบห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุมาฝาก เพื่อความสะดวกปลอดภัยลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด วิธีการออกแบบห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ 1. ห้องน้ำควรกว้างอย่างน้อย 1.5×2 เมตร ด้วยรูปแบบของการบิ้วอินห้องน้ำควรมีพื้นที่กว้างพอให้รถเข็นหมุนกลับตัวได้สะดวก หรือสามารถกว้างกว่านี้ก็ได้ แต่ถ้าหากมีความกว้างมากก็ส่งผลเสียให้ได้เช่นกันโดยส่งผลให้ผู้สูงอายุอาจต้องเดินนานขึ้น 2. การใช้ประตูห้องน้ำบานเลื่อนหรือบานเปิดออก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ เพราะในขณะที่ผลักประตูทั่วไปออก ข้างนอกห้องน้ำไม่สามารถมองเห็นได้ว่ามีใครอยู่ด้านหลังประตูหรือไม่ หากใช้ประตูบานเลื่อนก็สามารถคลายกังวลในเรื่องนี้ไปได้ และยังสามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุขณะเกิดอุบัติเหตุล้มภายในห้องน้ำ โดยช่วยเหลือได้เหมือนการใช้บานเลื่อนหรือบานเปิดออก  นอกจากนั้นควรใช้มือจับประตูแบบก้านโยก เพื่อความสะดวกในการเปิด-ปิดโดยไม่ต้องใช้แรงข้อมือในการบิดหมุนแบบประตูลูกบิดทั่วไป 3. ระดับพื้นควรเท่ากับห้องนอน การบิ้วอินห้องน้ำควรมีระดับพื้นควรเท่ากับห้องนอน เพื่อป้องกันการสะดุดล้ โดยอาจใช้ใช้ตะแกรงกันน้ำบริเวณหน้าประตูและกั้นระหว่างส่วนเปียก-ส่วนแห้ง แทนการเปลี่ยนระดับหรือใช้ขอบกันน้ำ