การตรวจสอบระบบไฟฟ้า เราต้องตรวจอะไรบ้าง

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ภายในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะมีการ “กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ.2550” ถึงการตรวจสอบระบบไฟฟ้า  เพื่อเป็นการยืนยัน และ การตรวจสอบถึงระบบไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆนั้นจะต้องมีการตรวจสอบที่ดี และ มีมาตรฐานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น  ดังนั้นการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอุตสาหกรรมประจำปีนั้นจะมีกาตรวจรายละเอียดที่หลากหลายอย่างมากดังนั้นเราจะมาดูกันว่ามีการตรวจสอบอะไรบ้าง

การตรวจสอบทั่วไป

การตรวจสอบทั่วไปนั้นจะเป็นการตรวจสอบระบบแบบง่าย เป็นการตรวจสอบที่ไม่ได้ลงลึกอะไรมากมาย ยกตัวอย่างเช่นการตรวจสอบสายไฟฟ้า  ข้อต่อต่าง ๆ  รวมถึงการระบายอากาศภายในห้องไฟฟ้า แบตเตอรี่ รวมทั้งท่อไอเสียสำหรับห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งจะมีการตรวจสอบเพียงผิวเผิน และ ใช้บุคลกรที่มีความชำนาญในการตรวจสอบ เพื่อให้ในการตรวจสอบนั้นนั้นสามารถที่จะใช้ไฟฟ้าได้อย่างที่มีมาตรฐาน และ มั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดปัญหาในการใช้ไฟฟ้าขึ้นภายหลัง

ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

หลังจากที่มีการตรวจสอบแบบทั่วไปแล้ว ในส่วนต่อมานั้นจะมีกาตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง การตรวจสอบตู้เมนสวิตซ์ การตรวจสอบแผงย่อย และ ยังมีการตรวจสอบส่วนอื่น ๆ ซึ่งแต่ละส่วนก็จะมีการตรวจสอบในหัวข้อที่หลากหลายดังนี้

  • ห้องแปลงไฟฟ้า : หม้อแปลงไฟฟ้าจะมีการตรวจสอบหลากหลาย นั้นคือ ตรวจสอบถังหม้อแปลง การตรวจสอบการต่อลงดิน , การตรวจสอบสารดูดความชื้น , การตรวจสอบป้ายเตือนอันตราย , การตรวจสอบเสาหม้อแปลง , การตรวจสอบการติดตั้ง
  • ตู้เมนสวิตซ์ : หรือตู้ประธาน จะมีการตรวจสอบดังนี้  การตรวจสอบสภาพสายดิน และ การต่อหลักดิน , การตรวจสอบพื้นที่ว่าง ,การตรวจสอบการวางวัสดุที่ติดไฟได้ที่ใกล้กับตู้เมนสวิตซ์,การตรวจสอบฝุ่นหยากไย่ และ สภาพตู้โดยรอบ
  • แผงย่อย : การตรวจสอบแผงย่อยจะมีการตรวจสอบดังนี้ , ระบบต่อลงดิน , การตรวจสอบบริเวณโดยรอบ และการตรวจสอบแบบอื่น ๆ ที่ใช้การตรวจสอบแบบเดียวกับตู้ประธาน
  • ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ : ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบการต่อสายดิน , ความสมบูรณ์ของสายไฟ การติดตั้งมีความผิดพลาดหรือไม่ , มีความผิดพลาด หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • การตรวจอุปกรณ์แสงสว่างต่าง ๆ : การตรวจสอบขั้วหลอดไฟ , การตรวจสอบไฟหลอดไฟ , การตรวจสอบการติดตั้งโคมไฟ โครงสร้างของโคมไฟ การตรวจสอบวงจรย่อย และ สวิตซ์ตัดตอนของระบบไฟฟ้า

ทำไมจะต้องมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

เหตุผลที่การตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นก็เพาะว่าอัคคีภัยนั้นค่อยข้างเป็นอุบัติเหตุที่ค่อนข้างจะสร้างความเสียหายอย่างมาก นั้นจึงทำให้มีการออกกฎ “กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ ดำเนินด้านความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.255” เพื่อให้ระบบไฟฟ้านั้นมีความสำคัญและจะต้องมีการดูแล และปรับปรุงตลอดเวลาเพื่อทำให้ระบบไฟฟ้านั้นไม่มีความผิดพลาด

หากไม่ตรวจสอบ จะเกิดอะไรขึ้น

ในกรณที่นายจ้าง หรือ ผู้ที่ฝ่าฝืน จะมีการลงโทษตั้งแต่มาตรา 53 ไปจนถึง มาตรา  72 รวม 20 มาตรา โดยจะมีการลงโทษจำคุก หรือ ปรับ หรือ ทั้งจำทั้งปรับมีตั้งแต่โทษสถาณเดียวไปจนถึงโทษสูงสุดด้วยเช่นกัน

Related Post

เครื่องฟอกอากาศ

เหตุผลที่ต้องใช้เครื่องฟอกอากาศเหตุผลที่ต้องใช้เครื่องฟอกอากาศ

ในปัจจุบันเครื่องฟอกอากาศเป็นหนึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สำคัญและมีความจำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ หรือแม้แต่ตาม คอนโดมิเนียม หรือหอพัก ต่างๆ ก็จะต้องมีไว้ติดห้องติดบ้านพัก เพราะสภาพอากาศค่อนข้างจะแย่ลง โดยใช้หลักการเดียวกับ พัดลมทั่วไป (Fan) ที่อาศัยชุดพัดลมดูดอากาศ ที่ประกอบไปด้วยใบพัด และมอเตอร์ ในการดูดอากาศเข้าไปภายในตัวเครื่อง และปล่อยออกมาด้านนอก เพียงแต่ว่า เครื่องฟอกอากาศ นั้นมีการนำเอาระบบการกรองอากาศ (Air Purification System) ต่างๆ เสริมเติมเข้าไปนั่นเอง แล้วบ้านของเราต้องมีเครื่องฟอกอากาศไหม วันนี้ไปดูคำตอบกัน เหตุผลที่ต้องใช้เครื่องฟอกอากาศ

อบรม การ ทำงาน บน ที่ สูง

อบรมการทำงานบนที่สูง ได้ประโยชน์อะไรบ้าง อบรมอะไร ไม่อบรมผิดไหมอบรมการทำงานบนที่สูง ได้ประโยชน์อะไรบ้าง อบรมอะไร ไม่อบรมผิดไหม

อบรมการทำงานบนที่สูง ใครว่าไม่สำคัญจริงๆ แล้วสำคัญมากเพราะการทำงานบนที่สูงนั้นมีความเสี่ยงที่จะพลัดตกลงมาหากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ ไม่มีความเข้าใจ รวมถึงความประมาทในการทำงาน ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ จนนำไปสู่การสูญเสีย   การทำงานบนที่สูง หมายถึง สถานที่ปฏิบัติงานโดยมีความสูงจากพื้นดินหรือพื้นอาคารตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป การทำงานบนที่สูงอาจทำให้ลูกจ้างพลัดตกลงมาจนได้รับอุบัติเหตุ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูงคือ กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่นและพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือถังรองรับวัสดุปี พ.ศ. 2564 อบรมการทำงานบนที่สูง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติงานบนที่สูงจริง เรียนรู้เทคนิคการใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงอย่างมืออาชีพมากที่สุดและได้เรียนรู้วิธีการติดตั้งอุปกรณ์กันตกชนิดต่างๆ ตามหลักมาตรฐานสากลด้วย ผู้เข้ารับการอบรมการทำงานบนที่สูงจะได้ฝึกปฏิบัติจริง โดยมีทีมอาจารย์ผู้สอนคอยดูแลอย่างใกล้ชิดให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาการฝึกเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

ผลิตสินค้าพรีเมี่ยม

เปิดเหตุผลที่ไม่ควรผลิตสินค้าพรีเมี่ยมเพื่อ “จำหน่าย” เปิดเหตุผลที่ไม่ควรผลิตสินค้าพรีเมี่ยมเพื่อ “จำหน่าย” 

ทำไมของพรีเมี่ยมจึงไม่ได้มีไว้เพื่อขาย? สำหรับแบรนด์หรือองค์กรใดที่กำลังจะใช้ของพรีเมี่ยมมาประชาสัมพันธ์ สิ่งหนึ่งที่ควรทำความเข้าใจคือไม่ควรผลิตสินค้าพรีเมี่ยมออกมาขาย แต่ว่าทำไมกันล่ะ? เพราะอะไร มีผลกระทบอะไรต่อแบรนด์หรือองค์กรหรือเปล่า? เชื่อว่าหลายคนคงเกิดข้อสงสัยมากมาย วันนี้เราจึงอยากจะพาทุกคนมาไขข้อสงสัยกัน  ทำไมจึงไม่ควรผลิตสินค้าพรีเมี่ยมเพื่อจำหน่าย?  สินค้าพรีเมี่ยมต่างจากสินค้าปกติทั่วไป ไม่ใช่แค่เพราะเป็นของแจกหรือของฟรี แต่เป็นของพรีเมี่ยมที่มีคุณค่าเพื่อมอบแสดงความขอบคุณให้ลูกค้า จุดประสงค์ของการแจกของแบบนี้โดยมากคือทำเพื่อประชาสัมพันธ์แบรนด์หรือองค์กร สมนาคุณลูกค้า ช่วยให้ลูกค้ามีการจดจำและความภักดีต่อแบรนด์มากยิ่งขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่มีไว้เพื่อขายเลยแม้แต่น้อย หากของพรีเมี่ยมสามารถหาซื้อได้เหมือนสินค้าทั่วไป ความพรีเมี่ยมจะหมดลงทันทีและไม่มีความสำคัญอีกต่อไป   ปกติแล้วของพรีเมี่ยมนั้นจะต้องทำออกมาในลักษณะที่ “มีเงินก็หาซื้อไม่ได้” หากอยากได้มาครอบครองจะต้องอยู่ในเงื่อนไขพิเศษ เช่น  ซื้อสินค้าครบจำนวนเงินที่กำหนด เพื่อรับสิทธิ์แลกของฟรีเมี่ยมฟรี  ซื้อสินค้าครบทุกรุ่นที่กำหนด เพื่อรับสิทธิ์แลกของพรีเมี่ยมแบบ Limited Edition   ผลิตของพรีเมี่ยมจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย